буцаан олгох бодлого

Тайланд буцах

- Ашиглах эрхтэй байхын тулд таны зүйлийг ашиглаагүй байх ёстой бөгөөд үүнийгээ хүлээн авсан нөхцөлдөө ашиглах ёстой. Энэ нь мөн эх сав баглаа боодолд байх ёстой.

- Дэлгүүр нь тайлбаргүйгээр бараагаа буцаахаас татгалзах эрхтэй

Олон улсын хүргэлт

- Хаалганы өмнө 100% аюулгүй олон улсын тээвэрлэлтийг баталгаажуулна

- Бид дагаж мөрдөж буй олон улсын илгээмжийг дагаж мөрдөнө

- In the case of confiscated at customs, we provide a free return within 3 weeks from the moment  from the moment of sending the order of opening the case of return (2 pens per month)

- Дэлгүүр нь тайлбаргүйгээр бараагаа буцаахаас татгалзах эрхтэй