Genotropin Goquick 36 IU үнийн жагсаалт, Тайландад хүргэх тээвэрлэлтийн олон улсын тээвэрлэлт

Genotropin Goquick 36 IU үнийн жагсаалт, Тайландад хүргэх тээвэрлэлтийн олон улсын тээвэрлэлт