Genotropin Goquick 36 IU үнийн жагсаалт, Тайландаас нийлүүлэлтийн олон улсын тээвэрлэлтийг EUR-д олгодог

Genotropin Goquick 36 IU үнийн жагсаалт, Тайланд улсаас хүргэх олон улсын хүргэлтийн хугацаа