Genotropin Goquick 36 IU үнийн жагсаалт, Тайландаас хүргэх олон улсын тээврийн хугацаа АД AUD

Genotropin Goquick 36 IU үнийн жагсаалт, Тайландаас хүргэх олон улсын тээврийн хугацаа АД AUD