Genotropin Goquick 36 IU үнийн жагсаалт, Тайланд улсаас хүргэх олон улсын хүргэлтийн хугацаа

Genotropin Goquick 36 IU үнийн жагсаалт, Тайланд улсаас хүргэх олон улсын хүргэлтийн хугацаа